Продажба на имот

Ние ще Ви съдействаме да продадете изгодно Вашият имот, като намерим потенциални купувачи

Пазарна стойност на Вашия имот

Ние ще Ви консултираме за актуалните пазарни цени на продавания от Вас имот

Управление на недвижима собственост

Ние предоставяме услуги свързани със събираемост на месечните наеми, следене за редовно плащане на комунални услуги и задължения за етажна собственост, съдействие при плащане на годишни местни данъци и такси, редовни посещения за проверка на имота и др.

Промяна предназначение на съществуващи обекти - магазини, офиси, ателиета, фризьорски салони и др.

Ние съдействаме на заинтересованото лице – инвеститор, да подготви инвестиционното си предложение пред съответната общинска администрация, придружено с необходимите документи.

Покупка на имот

Ние ще Ви съдействаме да намерите мечтаният от Вас дом. Разполагаме с голяма база от данни от недвижими имоти, от която ще селектираме тези, които отговарят на Вашите изисквания.

Консултиране за кредит

Ние ще Ви консултираме за най - добрите варианти, за банково финансиране на купувания от Вас имот

Организация на огледи

Най-добрият начин да се информирате за състоянието на един имот е като се проведе оглед на място. Ние се ангажираме да организираме провеждането на огледите на селектираните от Вас имоти, като планираме огледите съобразно Вашето свободно време.

Наемане на имот

Ние ще Ви помогнем да наемете имота, от който се нуждаете

Отдаване на имот под наем

Ако желаете да отдадете Ваш имот под наем, ние ще намерим наематели за него

Промяна предназначението на земеделски земи

Тази процедура е необходима при желание от страна на собствениците на земеделска земя да извършват строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи като такива (строеж на жилища, складове, търговски площи, промишлени предприятия и др.)